Demokratiet i fare

Friedrich Nietzsche religionBare å ta det helt rolig- dette blir ingen paranoid konspirasjonsteori, med oppstandelse fra indre Østfold, men en sak som plager meg titt og ofte. For jeg forstår ikke idiotien, overhodet ikke. Jeg har heller ikke gått i den store dybden på hvorfor det hele henger sammen slik og ikke har jeg fått med meg om det har blitt endeløst diskutert i andre medier heller her til lands. Det har det helt sikkert, men med min korttidshukommelse så har det spasert fint og umerkelig forbi. Det kan selvfølgelig tolkes på flere måter, hvor den ene er min nevnte uoppmerksomhet og den andre muligens ligger i det faktum at jeg er den eneste idioten med denne refleksjonen. Sistnevnte tror jeg heller ikke helt på, at jeg er den første med denne ene tanken. Neppe, men jeg merker at jeg i større og større grad lar meg provosere at religion både har, og får, større tyngde i vårt demokratiske og politiske landskap. Infeksjonen brer seg stadig inn i oss. Det er sikkert en flott sak vi har i vårt land, dette opplegget med religionsfrihet, men faen da, hvor ble det av retten til frihet fra religionen? Vi omgås daglig overtro og kvakksalvere, i alle ulike medier og vi må konstant passe oss på å ikke krenke ethvert fjols som går rundt og misjonerer dette sammensurium av mytologier og Harry Potter liknende bøker og skrifter. Man blir faen meg sliten av alt tøvet, men tilbake til demokratiet vårt og la oss gå noen år tilbake i tid.

17 oktober 1997. Bondevik 1, eller «sentrumsregjeringen», ble utnevnt. Her dannes det altså en regjering hvor KrF fikk statsministerposten, og dette på tross av at partiet kun var landets 4de største parti med 13,7% av stemmene. Statsministerpost? Stoppet det der, ikke faen. 19 oktober 2001 ble Bondevik 2, eller «Samarbeidsregjeringen» (legg merke til den kreative navnendringen siden 1997), dannet. Her fikk KrF på nytt statsministerposten som det 5te største partiet (ja, du leste korrekt) med sine 12,4%. Ikke bare er det helt vilt med tanke på den prosentvise fordelingen den norske befolkning ga sine stemmer til, men enda verre blir det når denne statsministeren, Kjell Magne Bondevik, er en «hard-core» religiøs person. Utdannet teolog og ordinert som prest i Den norske kirke i 1979. Vi har da en statsminister som går rundt ved sine fulle fem (et definisjonsspørsmål selvfølgelig) og tror på noe overnaturlig, at det finnes en åndelig makt som er allmektig og som har full kontroll på begivenhetens gang her nede på moder jord. Som lar sine refleksjoner og politikk farges av en moral skrevet av selverklærte sannhetsvitner og politiske aktive for nesten 2000 år tilbake i tid. En statsminister hvor politisk tankegods er drevet av en tro, en pålagt lov, en allmektig og åndelig moral og ikke en rasjonell tanke og refleksjon til det beste for alle og samfunnet som institusjon.
Dette er et tilbakelagt stadium (thank God), denne Bondevik-perioden altså, men vi får stadige bidrag på politisk plan fra denne skakkjørte delen av befolkningen. Med jevne mellomrom får vi stifte bekjentskap med ulike karakterer i det politiske landskapet med religiøse overbevisninger. Dagfinn Høybråten- du husker ham? Medlem av Pinsemenigheten hvor de alle signerer på at de tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd, og at Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. Skjønner du- Bibelen er den øverste autoritet i etikk og moral. Shit!
Bergen kunne fått Marita Moltu som ny ordfører. Medlem av Credokirken, taler i tunger og tror Gud helbreder ved bønn. Nei Marita, du ble ikke kvitt influensaen etter 3 dager kun fordi du ba til din Gud. Han gir nemlig faen. Ta en titt ut av vinduet så ser du hvorfor.
De dukker hele tiden opp som plagsomme liberiasnegler, etterlater seg en sti av slimete oppgulp av fordommer og selvpålagt allviten. Som når Knut Arild Hareide går rundt og jazzer seg over søndagsåpne butikker og andre ubetydeligheter mens han stadig fornekter å svare på essensielle spørsmål for svært mange mennesker rundt abort og homofili. Tar standpunkter rundt prostitusjon og ruspolitikk basert på moral og ikke denne rasjonelle tanke. Han sier dette er teologiske spørsmål, men et religiøst parti vil han ha. Med hans tro må man også forvente at vil farge hans utenrikspolitikk. Og det er her jeg faller helt ut. La meg resonnere litt over tankegodset, eller fundamentet til disse nevnte personer som faktisk sitter i politiske maktposisjoner. Og jeg skal ikke trekke frem disse morsomme klisjeene som født av en jomfru, brødfør tusenvis av mennesker med en fattig sild, puler aldri selv om horene flokker seg rundt en i årevis, flyr opp og ned fra himmelen ettersom man er død eller levende e.t.c (nå trakk jeg det faktisk frem).

Hell Bible religionEvolusjonsteorien er bullshit. Seriøst?
La oss tenke litt på DNA. Fler og fler religiøse benytter seg av DNA som et bevis på Guds eksistens. Snedig, siden de alltid hardnakket har påstått at mennesket oppstod i løpet av 6 dager for rundt 6000 år siden. Logikken er følgende: «Siden mengden av informasjon i menneskets DNA er så overveldende stort så er den samtidig også en skisse/oppskrift på selve mennesket. Denne informasjonen kunne ikke ha skrevet seg selv, den trengte en forfatter- en entreprenør. Gud er entreprenøren av informasjonen i DNA«.
Jadda………. For det første- det er ingen skaper, eller entreprenør, til DNA. Skaperen er evolusjonen selv. Det eksisterer ikke noe intellekt som programmerte DNA. DNA er et resultat fra naturlig utvelgelse, ofte på rene tilfeldigheter. Bevisene for dette er nådeløst utømmelig, rent vitenskapelig. Mennesket er heller ikke ulikt andre dyr, insekter, planter eller bakterier sett i lys av utviklingen. På samme måte som alle andre levende vesener på jorda er sjel-løse, er også vi mennesker sjel-løse. Hele ideen om en «sjel» er kun et resultat av menneskelig evne til fantasi. Biokjemi er fascinerende, men også fantastisk og svært komplekst, men det er overhodet ikke noe annet enn en pakke sjel-løse kjemiske reaksjoner. Når disse kjemiske reaksjonene slutter å virke, slutter å eksistere- dør du! Det er ingen «sjel» ispedd i disse kjemikalene. Det mest interessante er da å forstå at med en gang man aksepterer evolusjonen så aksepterer du fraværet av en «sjel». Så snart du aksepterer evolusjonen så aksepterer du også at skapelsen i Bibelen er falsk. Ren mytologi.

Smak litt på disse;
Femte Mosebok 25:11-12
11 Når menn er i strid med hverandre, og den enes hustru kommer til og vil hjelpe sin mann mot den som slår ham, og hun rekker hånden ut og griper om hans blusel, 12 da skal du hugge hennes hånd av, du skal ikke spare henne (show no pity)

Exodus 35:2
2 I seks dager skal der gjøres arbeid, men den syvende dag skal I holde hellig hvile, en høihellig sabbat for Herren; enhver som gjør noget arbeid på den dag, skal lide døden

Tredje Mosebok 20:13
13 Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!

1 Timoteus 2:11-12
11 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.

Lukas 14:26
26 Om nogen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel.

Femte Mosebok 22:13-21
13 Når en mann tar sig en hustru og går inn til henne, men siden får uvilje mot henne 14 og skylder henne for skammelige ting og fører ondt rykte ut om henne og sier: Denne kvinne tok jeg til ekte og holdt mig nær til henne, men fant at hun ikke var jomfru, 15 da skal pikens far og mor ta tegnet på hennes jomfrudom og ha med sig ut til porten, til byens eldste.
16 Og pikens far skal si til de eldste: Jeg gav denne mann min datter til hustru, men nu har han fått uvilje mot henne, 17 og så skylder han henne for skammelige ting og sier: Jeg fant at din datter ikke var jomfru; men her er tegnet på min datters jomfrudom. Så skal de bre ut klædet for de eldste i byen. 18 Og de eldste i byen skal ta mannen og gi ham hugg 19 og ilegge ham en bot på hundre sekel sølv og gi dem til pikens far, fordi han førte ondt rykte ut om en jomfru i Israel, og hun skal være hans hustru; han må ikke skille sig fra henne så lenge han lever.
20 Men var det sant, var piken ikke jomfru, 21 da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal stene henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus; således skal du rydde det onde bort av din midte.

Dette er bare et svært lite utvalg av en utømmelig kilde med obskure og irrasjonelle betraktninger og lover. Vi ser jo momentant at slike anmodninger kan vi ikke leve etter. Alle normale mennesker forstår dette. Visstnok ser også Bondevik, Høybråten, Moltu og Hareide dette, men de velger bare bort det som er for drøyt og så beholder de, med små modifiseringer, det de fremdeles kan bruke som verktøy i sitt politiske virke. La oss ta en titt på «lovverket» til Pinsemenigheten, en menighet svært mange av de tillitsvalgte i KrF er medlem av. Har nevnt det tidligere, men det er verdt en påminnelse.
1.1. Bibelen – Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

Videre, jeg føler meg tvunget til å spørre: «Hvorfor etterlater ikke en bok, skrevet av Gud (rent indirekte), deg med en følelse av undring og nysgjerrighet? Om du leser en bok skrevet av en allmektig-allvitende-kjærlighetsfull skaper av universet, ville du ikke ha blitt slått ut av denne brilliante, klarsynte og visdomsfulle forfatteren? Ville du ikke forventet at hver eneste nye side i denne boken beruset deg med dens utrolige prosa og spektakulære innsikt? I stedet, når du åpner Bibelen, så skaper det en uunngåelig følelse av dumskap, av selvmotsigelser og nonsens. I stedet for noe genierklært så får du ren nonsens. Som eksemplene ovenfor viser, og det er bare toppen av isfjellet. Du kan åpne en hvilken som helst tilfeldig side i Bibelen og du vil finne noe du bare rister på hodet over. Helt utenfor fatteevne, renspikket idioti, ikke visdom.

Det får meg til å minnes at følgende også må nevnes. Tro er viktigere enn handling.
Ta i betraktning alle de mennesker på denne jorda, som lever i alle kriker og kroker, som aldri engang har hørt om Jesus Kristus. Ta i betraktning alle disse menneskene som lever etter den religionen de har arvet etter sine foreldre, eller blitt pålagt av sin nasjon helt siden de ble født. Om vi skal følge resonnementet til våre religiøse politikere så vil alle disse menneskene (ta i betraktning at vi snakker om mange, mange millioner) bli dømt til evig etterliv i flammer, pinsel og helvete fordi dem ikke trodde på Jesus Kristus. Det spiller ingen rolle, overhodet, om de levde sine liv i fullkommen godhet og i nestekjærlighet med sine mennesker rundt seg, uten en eneste egoistisk tanke. De trodde ikke på Jesus Kristus, derfor skal de ende i evig fortapelse. Seriøst- finnes det faktisk en slik Gud, som dømmer et menneske kun på hans/hennes tro og ikke handlinger? Tydeligvis.
Husker du Credokirken, hvor Marita Moltu fra Bergen bekjenner sine synder? De sier det svært presist;
«Frelsen er gitt av nåde, ved tro, ikke ved gjerninger. Alle som bekjenner med sin munn at Jesus er Herre, og i sitt hjerte tror at Gud reiste Ham opp fra de døde, blir frelst til evig liv og går ikke fortapt».
Hva med alle de barna Jesus elsker da? Brent skinnet av de også, siden de tilber en annen religion eller Gud? Dette er forvirrende.

Gud- den allvitende, men uten evne til å forandre fremtiden.
De tror på en allvitende og allmektig (smak litt på det ordet) Gud, men som ikke har makt til å endre fremtiden. Finnes det større selvmotsigelser?

Vitenskap! Do I need to say more?
Universet, kosmos. Skjønner du hvor dette bærer hen?

Kreft! Det var jo en barmhjertig ide og full av nestekjærlighet, og da er vi med ett over i en annen fin sak fra de religiøses overbevisning. Muligens den beste frasen, den om at Guds veier er uransakelige. Faen for en bortforklaring og feig tilnærming til ondskapen man selv er med å anerkjenne. Om hvert eneste aspekt av vår eksistens er en del av Guds plan, om alt som har skjedd og vil skje er Guds vilje, om vi eksisterer kun ene og alene for Gud- så vil jo vårt behov for ansvarlighet for oss selv være meningsløst. Selv de mest grusomme overgrep mot menneskeheten, overgrep mot oss selv, fra mord på små barn og til Holocaust vil kunne spores til Guds vilje. Det betyr ganske enkelt at vi ikke er ansvarlig for våre handlinger da alt er en del av Guds store plan. Når slike spørsmål dukker opp er svaret ofte at Hans veier er uransakelige. Vi er for enkle til å forstå Guds planer. Dette er en komplett meningsløs holdning til livet, til verdien av å faktisk eksistere og til å selv stilles til ansvar. Det er å frarøve oss evnen til en selvstendig tanke og vilje.

The garden of Eden with the fall of man, by Jan Brueghel de Elder and Peter Paul RubensJeg kunne også ha fortsatt og fortsatt i det uendelige om selvmotsigelser, forkvaklede påstander, urimeligheter og komplett irrasjonelle overbevisninger, men jeg har rett og slett ikke ork eller tid. Det ville blitt et livskall. Det som uansett står tydelig for meg er denne skrekkelige tanken om at religionen får større plass i vårt samfunn, og det er rett og slett et paradoks. I en tid hvor vi definerer oss mer opplyst enn i noen annen tid før oss så tillater vi disse onde, ja- onde, kreftene til å presse mytologien sin mer og mer frem. For vi snakker selvfølgelig ikke bare om Kristendommen alene, det handler om religion generelt.

Mener virkelig samfunnet at slike mennesker faktisk skal ha tillatelse til å drive aktive politiske partier og sitte i maktposisjoner som påvirker svært viktige momenter i vår hverdag? Seriøst? Jeg ser at enkelte forsvarer dette med at deres religiøse overbevisning er deres privatsak, men det er jo en løgn. Det er ingen privatsak. Leser man f.eks. fra KrF sine verdigrunnlag og ideologi så står det følgende;
«KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret». Altså lar man politikken og den rasjonelle tanke styres ut ifra alt ovennevnte. Da er det kanskje ikke så rart at i statsbudsjettet for 2016 har staten valgt å øke bevilgningen til Den norske kirke fra inneværende år på 1,1%. Mens folk slutter å gå i kirken, vitenskapen svarer mer og mer på de store spørsmål så får kvakksalveriet økte budsjetter.

You don´t need religion to have morals.
If you can´t determine right from wrong, then you lack empathy,
not religion.

One thought on “Demokratiet i fare

  1. Amen to that!
    Men tenk så kjekt: krig er jo guds vilje. Din kreftdiagose er guds vilje. At barnet ditt dør i krybbedød er guds vilje eller at din mann drikker seg til døden? Hey, guds vilje det også! For ikke å snakke om dårlige karriereutfall -eller resultater. La oss ikke ta ansvar for egne handlinger eller følelser. Gud fixer alt. Og for Christ sake: døp barna dine før de får anledning til å ytre selvstendig mening om at du har trøkka religionen inn med morsmelka.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s